VINTEST – Vaše jistota při nákupu staršího vozidla


Cílem systému VINTEST je prověřování původnosti identifikátorů vozidla:


- prověření originality údajů výrobce, včetně kontroly viditelných i skrytých identifikátorů vozidla

- ověření, zda nebyla na vozidle a jeho identifikátorech provedena

neoprávněná změna, nebo jiný zásah vedoucí k nové identitě automobilu

- kontrola, zda údaje uvedené v dokladech k vozidlu (technický průkaz,

původní zahraniční technický průkaz) odpovídající údajům na vozidle

 


KOMU JE URČEN SYSTÉM VINTEST?


- kupujícímu, protože zakoupit automobil s pozměněnými identifikátory, je vysoce riskantn investice

- prodávajícímu, protože pouze automobil vybavený OSVĚDČENÍM o původnost identifikátorů a tím

i garancí, bude možno prodat bez problémů a finančních ztrát

- pojišťovnám a leasingovým společnostem, které díky VINTESTU minimalizují své ztráty plynoucí z pojišťovacích a leasingových podvodů.


KUPUJETE OJETÉ VOZIDLO ? PROTO JE TU PROVIN!

V rámci každého prověření se vždy provádí :


- zjištění, zda bylo vozidlo v daném státě registrováno, zda mu byla přidělena registrační značka, případně jaká

- zjištění, zda bylo vozidlo odhlášeno a důvod jeho odhlášení

- zjištění, zda nebylo vozidlo vyřazeno z provozu z důvodu jeho totální havárie

- zjištění skutečného roku výroby, event. roku jeho první registrace

- zjištění, zda je vozidlo evidováno v daném státě jako odcizené.

Výsledkem prověření původu vozidla Systémem PROVIN je vydání originálního OSVĚDČENÍ o prověření původu vozidla v systému OCIS. Tento doklad nese úplnou informaci o všech skutečnostech zjištěných při prověření vozidla.

 

 

V případě zjištění závadového vozidla, resp. skutečností, které by mohly ukazovat na možnost spáchání trestného činu, je firma Cebia, spol. s r.o. dle platných zákonů v ČR povinna informovat Policii ČR.


VIN ochranné značení skel, VINTEST prověřování původnosti identifikátorů vozidla, AUTODOT OCIS holografická technologie