Kódování oken =17-místný  VIN

Chcete snížit pravděpodobnost odcizení Vašeho vozidla o 96%?

Základní myšlenka preventivní ochrany vozidla před krádeží pomocí značení skel automobilů je velmi jednoduchá a opravdu 98% lidí si dokáže samo takto ochránit své vozidlo.

Principem je faktické znehodnocení autoskel vozidla pro  zloděje. Každý, kdo musel z jakékoli příčiny přesklít celý  automobil  ví,  že  ho  to  přišlo řádově  na  cca  20.000 - 80.000,- Kč.   O tyto peníze  zloděj nutně přichází, pokud  odcizí vozidlo s označenými skly. Další ztrácí  při  samotném prodeji. Skla  každého automobilu jsou totiž  označena  homologační značkou,   která   obsahuje   datum  jeho  výroby  a   ve  většině  případů odpovídající  roku   výroby   vozidla. Pokud  např.  zloděj  odcizí vozidlo značky  Škoda Octavia, roku výroby 2000.  Na všech  sklech  takového automobilu je v homologační značce uveden rok výroby skla. S  označenými skly 17-místným VINem - OCIS, musí taková skla pro legalizaci odcizeného vozu  v  ČR  vyměnit.  Zloděj  bude muset sehnat nejen kompletní sadu skel, ale ještě skel stejného roku výroby 2000 - a to není jistě snadný úkol.

Zloděj  většinou  nemá jinou  možnost, nežli provést  kompletní výměnu  všech skel za  skla  z  jiného odcizeného vozidla ( tj. pravděpodobně s jiným rokem výroby).  Takovou  záměnu  však odhalí prakticky každý automechanik a může to znamenat pouze dvě věci.  Buď  bylo vozidlo  v minulosti hodně havarované, nebo je odcizené.  V obou případech je cena prodávaného vozu hluboko pod běžnou cenou a pro zloděje nezajímavá.

Vzhledem k tomu, že  mnozí z nás kompletní částku za označení  skel v autosalonu 1680,- Kč ( což  představuje např. sobotní nákup v hypermarketu) raději ušetří, mají si zloději na ulicích stále z čeho vybírat !!

Celkový počet odcizených automobilů v České republice se stále  drží  na ročních průměrech kolem 25.000 vozidel. Na 1odcizené vozidlo s označenými skly připadá 24 odcizených vozidel bez ochranného značení skel.

Ochranné  značení  spočívá  ve  vyleptání vnějších identifikačních znaků / VIN / na skla vozidla, vylepení dvou samolepicích etiket  OCIS, vystavení "Osvědčení o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS" ( vzor - Osvědčení, Certifikát) a identifikační karty OCIS.

Na  základě  provedených  testů  ve  výrobním závodě v Mladé Boleslavi na vozech Škoda  pro vyleptání 17- místného VINu na čelní okno automobilu bylo prokázáno, že není žádný důvod k obavám na porušení skla  a  tímto  značením se nesnižuje jeho záruka  od výrobce.  Proto se výrobce vozidel Škoda auto - Mladá Boleslav rozhodla, zařadit jej do katalogové základny jako originální náhradní díl.

Profesionálním provedením značení  autoskel - vyleptáním 17- místného VINu, je  dosaženo dostatečné hloubky ochranných znaků ve sklech, která je nezbytně  nutná  pro zajištění jejich neodstranitelnosti.  Nedílnou  součástí bezpečnostního značení skel VINem -  OCIS,  je jeho  registrace vozidla v mezinárodním informačním Systému OCIS, který slouží mimo jiné policii     a  privátním  organizacím  pro  identifikaci  označených vozidel nejen v ČR, ale  zvláště  pak  v zahraničí.

Cílem Systému OCIS je snižovat počet odcizených vozidel, nalézat  tato vozidla a navracet je původním majitelům.

Registrace  vozidla  v  Systému  OCIS nabízí majitelům vozidel  pokrádežový servis  pracoviště Help Desk OCIS  v případě odcizení vozidla. Jako  příklad  těchto  služeb  uveďme dopravu nalezeného vozidla  z  ciziny. Doprava, respektive  cena  dopravy odcizených vozidel nalezených mimo republiku, je často tak drahá, že řadě motoristů znemožňuje navrácení vozidla.

HelpDesk OCIS přijímá po celých 24 hodin denně informace o pohřešovaných vozidlech, zavádí je do informačního Systému OCIS a zpřístupňuje tyto informace pro většinu evropských zemí.

 

Vzhledem k vysoké účinnosti, snadné realizaci a příznivé ceně, je systém ochranného značení skel SOZ OCIS - 17 - místný VIN  vhodný jako základní prevence pro všechny kategorie vozidel.

VIN ochranné značení skel, VINTEST prověřování původnosti identifikátorů vozidla, AUTODOT OCIS holografická technologie